Lexislación

Lexislación Española

Resolución do Comité de Arbitraxe, Queixas e Deontología da Federación de Asociacións de Periodistas de España na que declara que tanto a José Francisco Sánchez como autor do artigo de opinión 

 

Lexislación Galega

Lexislación Internacional