Estudos e informes

Resultados dun estudo da Axencia Europea de Dereitos Fundamentais a persoas LGBTI, sobre medos e esperanzas do colectivo