Acoso escolar (e risco de suicidio) por orientación sexual e identidade de xénero: Fracaso do Sistema Educativo

Informe realizado pola Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais ( FELGTB) para o Defensor do Pobo.


INFORME SOBRE INCIDENTES RELACIONADOS COS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA

Ministerio do Interior. Secretaría do Estado de Seguridade


DIVERSIDADE SEXUAL E CONVIVENCIA: UNHA OPORTUNIDADE EDUCATIVA

Universidade Complutense Madrid
Departamento de Antropoloxía Social
Coa colaboración de: FELGTB, Google e Transformarse para transformar