INFORMACIÓN A/X USUARIX

 • ¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

  ARELAS, Asociación de familias de menores trans, titular do NIF: G27810281, é x RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais dx USUARIX e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril ( GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

  Podes poñerte en contacto con nós enviándonos un correo electrónico a arelasasociacion@gmail.com

 • ¿Para que finalidade tratamos os seus datos persoais?

  A finalidade é valorar e xestionar a súa solicitude de contacto e dar resposta ás posibles consultas que conteña a súa mensaxe. Neste sentido, unicamente almacenaremos o seu nome, correo electrónico, teléfono e contido da súa consulta. Para iso conservaranse os seus datos persoais ata concluir a súa solicitude de forma satisfactoria ou ata que retire o seu consentimento. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Tratamento de datos para a colaboración dx usuarix con ARELAS.
  • Tratamento de datos para a avaliación da adhesión dx usuarix na asociación ARELAS
  • Tratamento de datos para a realización de estatísticas pseudonimizadas (Idade, idade tránsito, sexo asignado, sexo sentido, lugar de residencia, apoio familiar, tipo de demanda, tipo de actuación…).
  • Tratamento de datos para a remisión de comunicacións ao usuarix por e-mail, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións sobre a asociación ARELAS.

   Entre outras finalidades, a modo exemplificativo:

   • Para incluír ao usuarix no grupo de mensaxería instantánea “ WhatsApp” habilitado por ARELAS (só se expresamente aceptaches esta opción)
   • Remitir información que ARELAS considere de interese ao usuarix ou, se procede, dun boletín informativo online ( newsletter), sobre novidades nas nosas actividades

 • ¿Con que base de lexitimación podemos tratar os seus datos persoais?

  Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

  • Co consentimento do USUARIX.
 • ¿Durante canto tempo gardaremos os seus datos persoais?

  Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantila anonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

 • ¿A quen facilitamos os seus datos persoais?

  Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceirxs salvo, se fose necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados, cos cales x RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargadx de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

 • ¿Cales son os teus dereitos?

  Os dereitos que asisten ao USUARIX son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

  Aquí podes atopar modelos para o exercicio dos teus dereitos: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

 • Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

  Podes exercer os teus dereitos enviándonos un correo electrónico a arelasasociacion@gmail.com

  En ambos os casos é necesario que nos achegues unha copia do teu DNI ou documento oficial de identificación.

CARÁCTER OBRIGATORIO Ou FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

 • Xs USUARIXS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. X USUARIX garante que os datos persoais facilitados x RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación destes.

 • X RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIX. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

 • Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, x RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira licita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

 • X RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dxs USUARIXS e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

 • Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirche ao/x RESPONSABLE enviándonos un correo electrónico a arelasasociacion@gmail.com