Sen deixar de celebrar que unha gran parte do colectivo gañará en dereitos fundamentais, desde ARELAS recordar a todas as persoas que quedan fóra da lei trans, entre elles, menores por debaixo dos 16, persoas non binarias e persoas migrantes. Tamén persoas intersexuais, as grandes esquecidas. Pena desta oportunidade histórica perdida. #DereitosHumanosparatodasaspersoasTrans #otranséreal