O pasado 19 de decembro estiveron Cristina Palacios Presidenta de ARELAS e Miguel Vieito avogado, xurista e asesor legal de ARELAS, no Salón de Actos en San Caetano ante uns 120 profesionais (equipos de menores, centros de protección dx menxr, teléfono dx menxr, pedagogxs, psicólogxs, educadores sociais,…), formando e achegando a realidade de moitxs menores trans, as violencias e situacións de transfobia que se dan cada día, dando a coñecer o papel dxs profesionais do eido do social e falando da lexislación existentes e dos dereitos dxs menores trans…

Coñecer, para acompañar e transformar realidades.