Programa DIVA

Queres ter un coñecemento mínimo sobre diversidade afectivo -sexual e familiar? Tes unhe fille trans e queres acompañar da mellor maneira? precisas desfacerte de certos prexuicios e estereotipos sobre as persoas trans e as que incumpren as normas de xénero? Si é así, non deixes de vir este ven