Protocolo Identidade de xénero. Xunta de Galicia

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero Xunta de Galicia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa