Acoso escolar (e risco de suicidio) por orientación sexual e identidade de xénero: Fracaso do Sistema Educativo.

Informe realizado pola Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais ( FELGTB) para o Defensor do Pobo.

INFORME SOBRE INCIDENTES RELACIONADOS COS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA

Ministerio do Interior. Secretaría do Estado de Seguridade


DIVERSIDADE SEXUAL E CONVIVENCIA: UNHA OPORTUNIDADE EDUCATIVA.

Universidade Complutense Madrid
Departamento de Antropoloxía Social
Coa colaboración de: FELGTB, Google e Transformarse para transformar

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS TRANS NO MARCO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

Editada pola Rede pola Despatologización das Identidades Trans do Estado español

Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment

Annelou L.C. de Vries, Jenifer K. McGuire, Thomas D. Steensma, Eva C.F. Wagenaar, Theo A.H. Doreleijers, Peggy T. Cohen-Kettenis