Lexislación Española

I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020

Secretaría Xeral da Igualdade
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Lei de Identidade de Xénero de Madrid

LEI 2/2016, de 29 de marzo, de Identidade e Expresión de Xénero e Igualdade Social e non Discriminación da Comunidade de Madrid

Lei de Identidade de Xénero de Extremadura

LEI 12/2015, do 8 de abril, de igualdade social de lesbianas, gais, bisexuais, transexuais, transxénero e intersexuais e de políticas públicas contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero na Comunidad Autónoma de Estremadura.

Lei Identidade de Xénero Canarias

Lei 8/2014, do 28 de outubro, de non discriminación por motivos de identidade de xénero e de recoñecemento dos dereitos das persoas transexuais

Lei de Identidade de Xénero de Navarra

LEI FORAL 12/2009, DO 19 DE NOVEMBRO, DE NON DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDADE DE XÉNERO E DE RECOÑECEMENTO DOS DEREITOS DAS PERSOAS TRANSEXUAIS

Lei de Igualdade LGTBI de Murcia

Lei 8/2016, do 27 de maio, de igualdade social de lesbianas, gais, bisexuais, transexuais, transxénero e intersexuais, e de políticas públicas contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.Lexislación Galega

Lexislación Internacional

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA

Principios sobre a aplicación da lexislación internacional de dereitos humanos en relación coa orientación sexual e a identidade de xénero.

DEREITOS HUMANOS E IDENTIDADE DE XÉNERO

de Thomas Hammarberg, Comisario de Dereitos Humanos do Consello Europeo

Orientación sexual e identidade de xénero no Consello de Dereitos Humanos das Nacions Unidas

Resolución do Parlamento Europeo, do 28 de septembro de 2011, sobre dereitos humanos, orientación sexual e identidade de xénero nas Nacions Unidas

Por Fin á Violencia e á Discriminación contra as persoas Lesbianas, Gais, Bisexuais, Trans e Intersex

Os organismos das Nacións Unidas instan os Estados a que tomen medidas urxentes para poñer fin á violencia e á discriminación contra adultos/ as, adolescentes e niños/as lesbianas, gais, bisexuais, trans e intersex (LGBTI)1.