Material e guías de utilidade


“Orientacións Prácticas para a ESO” 

Como educar na diversidade afectiva, sexual nos centros escolares
AUTOR: : Mercedes Sánchez Sáinz (coord.)


“Orientacións Prácticas” 

AUTOR: Mercedes Sánchez Sáinz (coord.)


“Sen complexos – Guía para Crianzas” 

Como educar na diversidade afectiva, sexual e persoal en educación infantil
AUTOR: Jesús Generelo


“ACLARANDO TERMOS” 

Díptico creado por Arelas onde se abordan temas como a aclaración de conceptos, a transexualidade, os sinais que adoitan aparecer, as familias, etc…
AUTOR: ASOCIACIÓN ARELAS


GUÍA DO DEPORTE INCLUSIVO PARA PERSOAS LGTBI

AUTOR: ADI LGTB – Agrupación Deportiva Ibérica LGTB

Abrazar a diversidade: proposta para unha educación libre de homofobia e transfobia

Editado polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades

Nenas e nenos. Identidade e corpo

AUTOR: Chrysallis Euskal Herria

Ferramentas para combatir o bullying homofóbico

AUTOR: Raquel Platero Méndez, Emilio Gómez Ceto


GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS TRANS NO MARCO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

Editada pola Rede pola Despatoloxización das Identidades Trans do Estado español
Aclarando conceptos e termos

IDENTIDADE SEXUAL:

É o sexo sentido como propio independentemente do xenital ou corpo no que naciches, e que autodefine á persoa como home ou muller (en ocasións como as dúas cousas ou como ningunha). A identidade sexual non se elixe ou se prefire.

IDENTIDAD  REXISTRAL:

Ao nacer por interpretación visual dos xenitais predíse e asigna un sexo, neno ou nena. Segundo este sexo asignado, rexístrasenos no Rexistro Civil cun nome e xénero, e trátasenos de acordo a esta predición. Naqueles casos nos que unha persoa trans* quere rectificar este nome e sexo que non sente como propio, ha de realizar unha serie de trámites legais.

TRANSEXUALIDADE:

É a situación na que se atopan as persoas ás que se lles asigna unha identidade sexual que NON corresponde coa súa.

CIXESUALIDADE:

É aquela persoa a que se lle asignou unha identidade sexual que SÍ corresponde coa sentida.

ORIENTACIÓN   SEXUAL:

A orientación sexual é unha atracción emocional, romántica, sexual ou afectiva duradeira cara a outras persoas. A orientación sexual non é o mesmo que a identidade sexual (saberse e sentirse home ou muller independentemente do corpo no que naciches).