XORNADAS DE M.E.I.G.A.

MEIGA, asociación de alumnxs da Facultade de Medicina de Compostela organizaron unha xornadas sobre “Sexualidade, saúde e xénero”, invitáronnos a contarlles como lles vai ás nosas crianzas no eido da sanidade. Alí estivo nosa secretaria Isabel Noya, na Aula Magna do Edificio Docent